Hai Màu Hoa

Tác giả: Dzũng Chinh & Bùi Tuấn Anh

Ca sỹ thể hiện: Tuấn Vũ; Phương Dung

Vì tình yêu chưa tha thiết với người. Dòng đời ly tan không hết cơn nguôi. Trách chi kiếp người vì cuộc sống trăm đường. Xa mặt cách lòng là chuyện đời hư không. Tận một đêm nao nghe gió thu về. Ngồi nhìn hoa bay tan tác.

Lời Tạ Từ

Tác giả: Dzũng Chinh

Ca sỹ thể hiện: Giao Linh; Mộng Thi; Chế Thanh; Yên Vy; Ngọc Sơn; Phương Hồng Quế; Tuấn Cảnh; Tài Linh; Băng Châu; Duy Trường; Thiên Trang; Trường Thanh; Sơn Tuyền; Mạnh Quỳnh; Ngọc Hải; Trúc Mai; Phi Nhung; Thái Châu; Lưu Ánh Loan; Lâm Huỳnh; Chưa Biết; Đông Đào; Linh Vũ; Quang Lê; Tuấn Vũ

Nhớ chăng là lúc .. em đến trong màu trắng, hối tiếc bên một người ... Gói trong mộng ước, nát vỡ tan giọng hát, biết em vui buồn nao. Mà để giờ đây nặng nề âm thầm bước đi trên lối về ngập đầy. Một bài thơ còn chép.

Tha La Xóm Đạo

Tác giả: Dzũng Chinh

Ca sỹ thể hiện: Đặng Thế Luân; Phương Dung; Hoàng Oanh; Giao Linh; Hương Lan

Đây suối rừng xanh đồn quanh. Đây mây trắng nghìn hoa với cây lành. Còn gì viễn khách về đây chi hỡi người. Đất Việt giặc tràn lan. Biết Tha La hận căm. Nhẹ bước gặp cụ già, ngạo nghễ đang ngóng gió. Em chẳng biết gì ư.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Dzũng Chinh