Chuyện Hoa Sim

Tác giả: Nhạc Anh Bằng, thơ Hữu Loan

Ca sỹ thể hiện: TRẠNG LÊ; Tường Nguyên; Tường Khuê; Lê Hải Đoàn; Đan Nguyên; Như Quỳnh; Tha Hương; Henry Nguyen; Henry Nguyễn; Phieu Bong 55; LạcQuan; Mong Cam; N Dung; Phượng Kiều; Quang Lập; Minh Phương; Kim Yến

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím. Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim. Có người con gái xuân vời vợi. Tóc còn ngăn ngắn chưa đầy búi. Ngày xưa nàng vẫn yêu màu tím. Chiều chiều lên những đồi hoa sim. Đứng nhìn.

Màu Tím Hoa Sim

Tác giả: Nhạc Duy Khánh, thơ Hữu Loan

Ca sỹ thể hiện: Elvis Phương; Giao Linh; Hồng Vân; Duy Khánh; Hông Vân; Hoàng Oanh; Quốc Anh; Hữu Loan

Nàng có bao người anh đi bộ đội. Những đứa em nàng, có em chưa biết nói. Khi tóc nàng xanh xanh. Khi tóc nàng xanh xanh. Tôi người chiến binh xa gia đình. Yêu nàng như tình yêu em gái. Ngày hợp hôn nàng không đòi may.

Tím Cả Chiều Hoang

Tác giả: Nhạc Anh Bằng, thơ Hữu Loan

Ca sỹ thể hiện: Lưu Ánh Loan; Bảo Tuấn; Stranger; Tu Rau

Nàng có ba người anh đi nhập ngũ. Những đứa em nàng có em chưa biết nói. Tôi người chiến binh xa gia đình. Ở đơn vị về, cưới em xong là đi! Từ chiến trường xa nhớ về ái ngại. Lấy chồng chiến chinh mấy người đi trở.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Hữu Loan (thơ)