Không Còn Thương Nhớ Người Yêu

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Lữ Kiến Hào

Ca sĩ khác: Duy Trường; Mạnh Quỳnh

Tôi không còn thương nhớ người yêu. Từ em "cô dâu" sính lễ qua cầu. Cưới hỏi người ta đầy yêu dấu. Nỡ quên kỷ niệm ngày thơ ấu. Trò chơi tôi "Chú rể" còn em làm "Cô dâu". Tôi không còn thương nhớ người ta. Tìm quên.

danh sách bài hát của ca sĩ Lữ Kiến Hào