Hồng Trần Vương Sầu Cay

Tác giả: Huy Vạc

Ca sỹ thể hiện: Huy Vạc

Hoa kia cũng chóng tàn. Lứa đôi thề hẹn bao lâu. Họa kì thư, hồn bay vớt ánh trăng. Lòng mình đau xót, yếu đuối thay vì.. Phải tựa vai em như cánh chim trời. Hồng tàn phôi phai. Duyên kiếp ai mang về đâu. Hồng trần ngày.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Huy Vạc