Đôi Mắt

Tác giả: Vũ Đức Sao Biển

Ca sĩ: Vũ Đức Sao Biển

Đường tre xanh mát có bãi dâu. Em dành đi trước bỏ tôi lại sau. Nhìn chiều qua sông không có nhau. Tôi ngồi bên bãi dâu xanh chờ em em có biết. Đường đời tuổi thơ qua rất mau. Mùa xuân làm mắt em sáng ngời. Biển dâu nỡ.

danh sách bài hát của ca sĩ Vũ Đức Sao Biển