Cho Xin Sống Lại

Tác giả: Hoài Linh

Ca sĩ: Phương Bình & Phương Liên

Ca sĩ khác: Chế Linh; Tuấn Vũ; Giao Linh; Phương Hồng Quế; Trường Vũ; Phượng Mai

Cho xin sống lại Đời Lê - Trần - Lưu - Nguyễn. Nàng dệt tơ Anh sách đèn chờ khoa thi này. Cho xin sống lại Hồn Quang Trung nung lửa chí. Chờ trăng lên lưng mài kiếm Giết giặc để cứu quê em. Cho xin sống lại Tình Lưu.

Hoa Cài Mái Tóc

Tác giả: Tân Cổ Giao Duyên

Ca sĩ: Thanh Kim Huệ & Phương Bình

Nam: Mẹ VN mắt ngời sáng quắc. Nữ : Nghe đâu đây tiếng vọng hoà bình. Lệ mừng nhòa đôi mắt lóng lánh. Nghe tin con vẫn còn ngày xanh. Nam: Một cành hoa em cài mái tóc. Anh đưa em qua quãng đường dài.

danh sách bài hát của ca sĩ Phương Bình