Beautiful Sunday

Tác giả: Chưa Biết

Sunday morning up with the lark. I think I'll take a walk in the park. Hey hey hey. It's a beautiful day. I've got someone waiting for me when I see her. I know what she says. Hey hey hey. It's a beautiful day. Ha ha.

Beautyful Sunday

Tác giả: Nhạc Ngoại

Ca sĩ: Daniel Boone

1. Sunday morning, up with the lark. I think I'll take a walk in the park. Hey, hey, hey, it's a beautiful day. I've got someone waiting for me. And when I see her I know that she'll say. Hey, hey, hey, it's a beautiful.

Chủ Nhật Tươi Hồng (Beautiful Sunday)

Tác giả: Daniel Boone

Ca sĩ khác: Đon Hồ

Sớm mai tươi hồng, một ngày tươi đẹp. Mình tới công viên cùng một miền ấm êm. Ngày vui mừng, ôi Chủ Nhật tươi nắng hồng! CHORUS:. Ha ha ha! Thấy không ngày Chủ (u) Nhật? Ngày hôm nay, ta vui chơi trong ngày tươi.

Chủ Nhật Tuyệt Vời (Beautiful Sunday)

Tác giả: Daniel Boone

Sáng Chúa Nhật đẹp Trời trong nắng mai. Tiếng chim ca đùa làm vui thú thêm. Ôi Chúa Nhật đem tình yêu đến với người. Ha! Ha! Ha! Tiếng em đùa tươi cười. Nhìn say đắm mã mãi mãi trong tình yêu đầu. Nhìn em biết nói nói.

danh sách bài hát của ca sĩ Daniel Boone