Tình Người Tôn Nữ

Tác giả: Trường Sa

Ca sĩ: Hoành Oanh

Ca sĩ khác: Duy Khánh (trước 75)

Hoàng Thành xa đường núi sông ta cách trở với người. Tôi quên sao chốn son vàng có một nàng Tôn nữ. Ngày xưa ấy tôi với nàng những chiều bờ Hương giang. Những khi trong vườn quyên Hoàng hoa nở. Nam Giao chiều ướt lệ trời.

Tình Sầu Biên Giới

Tác giả: Hoàng Thi Thơ

Ca sĩ: Hoành Oanh

Ca sĩ khác: Hương Lan; Thanh Tuyền; Hồng Trúc; Nguyễn Hữu Thiết & Ngọc Cẩm

Đêm hôm qua . . . anh trở về. Về bên sông . . . sông mờ mờ. Mặt ngước nhìn . . . Nhà ta chìm trong khói súng thù. Đêm hôm qua . . . lòng biết lòng. Nghe tin chồng . . . về bên song. Lòng biết lòng . . . Nhưng mong.

danh sách bài hát của ca sĩ Hoành Oanh