Thương Về Cố Đô

Tác giả: Thanh Sơn

Ca sĩ: Quang Thành

Ca sĩ khác: Bảo Yến; Thiên Trang; Vân Khánh; Thu Hiền; Nhiều Nghệ Sĩ; Nguyên Lê; Tường Nguyên & Tường Khuê; Bảo Khánh; Lâm Chấn Huy & Lương Gia Huy

Người đi chốn xa thương về Cố Đô. Thương tà áo trắng thương mấy câu hò. Và giọng cười, vành nón Kim Luông. Ôi nắng chiều Vỹ Dạ thoáng buồn. Ngự Bình chơ vơ nhìn sông Hương. Nhìn lăng tẳm, ôn thế hệ đã qua. Oai hùng di.

2 Pages<12
danh sách bài hát của ca sĩ Quang Thành