Lính Nhà Giàn Đón Xuân

Tác giả: Thập Nhất

Ca sĩ: Nhóm 4Tenors

Sóng gió mặc sóng gió. Lính nhà giàn bọn tôi ở đó. Chông chênh mặc chênh chông. Lính nhà giàn chẳng sợ bão giông. Nắng gió mặc nắng gió. Lính nhà giàn thề không ngại khó. Mưa giông mặc mưa giông. Lính nhà giàn vẫn thắm hoa.

danh sách bài hát của ca sĩ Nhóm 4Tenors