Nếu Biết Tình Yêu (Nếu Biết Ly Biệt)

Tác giả: Hà Phương

Ca sĩ: NguoiDepDiamond & Loudou

Ca sĩ khác: Hoàng Nhung & Ngọc Ngữ; Khả Tú; Mạnh Quỳnh; NguoiDepDiamond; Tâm Đoan; Trúc Mai (Trước 75); Dương Huệ

Nếu biết tình yêu kết bằng thương đau. Nếu biết yêu rồi sẽ buồn cho nhau. Nếu mình không quen biết nhau. Nếu mình không trao cánh thư. Thì không bước vào sầu nhớ. Nếu biết tình yêu phũ phàng anh ơi. Nếu biết yêu rồi.