Lạc Mất Em

Tác giả: Lê Quang

Ca sĩ: DiVeMotCoi

Ca sĩ khác: Tuihat

Lạc mất em rồi từ đây em hỡi. Lạc mất em rồi lạc cả một đời anh. Một đời anh mãi đi tìm. Một đời ôm kín nỗi niềm. Một đời anh vùi sâu trong thương nhớ. Đường vắng anh về người ơi có biết. Quạnh chén rượu này mình anh uống để.

danh sách bài hát của ca sĩ DiVeMotCoi