Biển Và Em

Tác giả: Nhạc Thanh Hoàng, thơ Nguyên Hùng

Ca sĩ: Thế Nghĩa

BIỂN VÀ EM. Anh lớn lên trên sóng. Nên say hoài biển xanh. Anh lớn lên trên sóng. Nên say hoài biển xanh. Biển đưa ngàn chiếc võng. Biển ru anh bồng bềnh. Biển đưa ngàn chiếc võng. Biển ru bồng bềnh hồn.

danh sách bài hát của ca sĩ Thế Nghĩa