Biển Và Em

Tác giả: Nhạc Thanh Hoàng, thơ Nguyên Hùng

Ca sỹ thể hiện: Thế Nghĩa

BIỂN VÀ EM. Anh lớn lên trên sóng. Nên say hoài biển xanh. Anh lớn lên trên sóng. Nên say hoài biển xanh. Biển đưa ngàn chiếc võng. Biển ru anh bồng bềnh. Biển đưa ngàn chiếc võng. Biển ru bồng bềnh hồn.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nguyên Hùng (Thơ)