Màu Tím Hoa Sim

Tác giả: Nhạc Duy Khánh, thơ Hữu Loan

Ca sĩ: Quốc Anh & Hữu Loan

Ca sĩ khác: Giao Linh; Hồng Vân; Duy Khánh; Duy Khánh & Hông Vân; Hoàng Oanh

Nàng có bao người anh đi bộ đội. Những đứa em nàng, có em chưa biết nói. Khi tóc nàng xanh xanh. Khi tóc nàng xanh xanh. Tôi người chiến binh xa gia đình. Yêu nàng như tình yêu em gái. Ngày hợp hôn nàng không đòi may.

danh sách bài hát của ca sĩ Hữu Loan