Casino

Tác giả: Truyện Dài & Nguyễn Ngọc Ngạn

Ca sĩ: Phần 07

Ca sĩ khác: Phần 01; Phần 02; Phần 03; Phần 04; Phần 05; Phần 06; Phần 08

Những canh bạc và vòng quay cuộc đời... tác phẩm của Nguyễn Ngọc Ngạn được thể hiện qua giọng đọc: Hồng Đào và tác giả.

Cõi Đêm

Tác giả: Truyện Dài & Nguyễn Ngọc Ngạn

Ca sĩ: Phần 07

Ca sĩ khác: Phần 01; Phần 02; Phần 03; Phần 04; Phần 05; Phần 06; Phần 08; Phần 09; Phần 10; Phần 11; Phần 12

Thể hiện qua giọng đọc của Hồng Đào và tác giả Mời các bạn lắng nghe...

Đếm Những Mảnh Tình

Tác giả: Truyện Ngắn & Nguyễn Ngọc Ngạn

Ca sĩ: Phần 07

Ca sĩ khác: Phần 01; Phần 02; Phần 03; Phần 04; Phần 05; Phần 06; Phần 08; Phần 09; Phần 10; Phần 11; Phần 12

Trong cuộc sống mỗi người đều có biết bao điều xảy ra. Sự tình cờ mang đến những cuộc gặp gỡ và những "mảnh tình". Tất cả là những gì thuộc về dĩ vãng... Qua giọng đọc Thanh Loan, Ái Vân và tác giả. Mời các bạn lắng nghe.

Dòng Mực Cũ

Tác giả: Truyện Dài & Nguyễn Ngọc Ngạn

Ca sĩ: Phần 07

Ca sĩ khác: Phần 01; Phần 02; Phần 03; Phần 04; Phần 05; Phần 06; Phần 08; Phần 09; Phần 10; Phần 11; Phần 12

"Dòng Mực Cũ" truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn Qua giọng đọc của Hồng Đào và tác giả.

Ngày Buồn Cũng Qua Mau

Tác giả: Truyện Dài & Nguyễn Ngọc Ngạn

Ca sĩ: Phần 07

Ca sĩ khác: Phần 01; Phần 02; Phần 03; Phần 04; Phần 05; Phần 06; Phần 08; Phần 09; Phần 10; Phần 11; Phần 12; Phần 13

Gói lại những gì của những ngày tháng đã qua nhìn về phía trước để đón nhận những gì mới tất cả những gì mà quá khứ cho ta buồn rồi cũng qua. "Ngày Buồn Cũng Qua Mau" qua giọng đọc của tác giả và Hồng Đào.

Nhìn Quanh Một Mình

Tác giả: Truyện Dài & Nguyễn Ngọc Ngạn

Ca sĩ: Phần 07

Ca sĩ khác: Phần 01; Phần 02; Phần 03; Phần 04; Phần 05; Phần 06; Phần 08; Phần 09; Phần 10; Phần 11; Phần 12

Tháng ngày trồi qua, dòng đời vẫn vậy bao điều đến rồi đi, để rồi nhìn lại còn ai? "Nhìn Quanh Một Mình" qua phần diễn đọc của tác giả và kịch sĩ Hồng Đào...

Nước Đục

Tác giả: Truyện Dài & Nguyễn Ngọc Ngạn

Ca sĩ: Phần 07

Ca sĩ khác: Phần 01; Phần 02; Phần 03; Phần 04; Phần 05; Phần 06; Phần 08; Phần 09; Phần 10; Phần 11; Phần 12

"Nước Đục" truyện dài của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn thể hiện qua giọng đọc của chính tác giả và Hồng Đào.

Quay Trong Cơn Lốc

Tác giả: Truyện Dài & Nguyễn Ngọc Ngạn

Ca sĩ: Phần 07

Ca sĩ khác: Phần 01; Phần 02; Phần 03; Phần 04; Phần 05; Phần 06; Phần 08; Phần 09; Phần 10; Phần 11; Phần 12

"Quay Trong Cơn Lốc" là truyện dài của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Qua cac giọng đọc: Chí Tài, Hồng đào và tác giả.

Sau Lần Cửa Khép

Tác giả: Truyện Dài & Nguyễn Ngọc Ngạn

Ca sĩ: Phần 07

Ca sĩ khác: Phần 01; Phần 02; Phần 03; Phần 04; Phần 05; Phần 06; Phần 08; Phần 09; Phần 10; Phần 11; Phần 12

"Sau Lần Cửa Khép" là truyện dài của Nguyễn Ngọc Ngạn Những điều mới sau những đau lòng đã qua Liệu con người sẽ đón nhận những điều đó như thế nào. "Sau Lần Cửa Khép" qua giọng đọc của tác giả và Hồng Đào.

2 Pages12>
danh sách bài hát của ca sĩ Phần 07