Cha Con Nghĩa Nặng

Tác giả: Truyện Dài & Hồ Biểu Chánh (truyện)

Ca sỹ thể hiện: Phần I; Phần II; Phần III; Phần IV

Truyện dài Cha Con Nghĩa Nặng của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Nhấn vào head-phone để nghe Thanh Phương đọc. [special=Tài liệu tham khảo]Cha Con Nghĩa Nặng.[/special]

Ngọn Cỏ Gió Đùa

Tác giả: Truyện Dài & Hồ Biểu Chánh (truyện)

Ca sỹ thể hiện: Phần I; Phần II; Phần III; Phần IV; Phần V; Phần VI; Phần VII; Phần VIII; Phần IX; Phần X; Phần XI; Phần XII

Truyện dài Ngọn Cỏ Gió Đùa. Được sáng tác vào năm 1926. Ở Sài Gòn dựa theo tác phẩm. Les Misérables(Những Kẻ Khốn Nạn). Của đại văn học Pháp Victor Hugo. Ngọn Cỏ Gió Đùa là một tác phẩm nổi tiếng. Của nhà văn Hồ Biểu.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Hồ Biểu Chánh (truyện)