Ngày Buồn Cũng Qua Mau

Tác giả: Truyện Dài & Nguyễn Ngọc Ngạn

Ca sĩ: Phần 13

Ca sĩ khác: Phần 01; Phần 02; Phần 03; Phần 04; Phần 05; Phần 06; Phần 07; Phần 08; Phần 09; Phần 10; Phần 11; Phần 12

Gói lại những gì của những ngày tháng đã qua nhìn về phía trước để đón nhận những gì mới tất cả những gì mà quá khứ cho ta buồn rồi cũng qua. "Ngày Buồn Cũng Qua Mau" qua giọng đọc của tác giả và Hồng Đào.

Việt Kiều

Tác giả: Truyện Dài & Nguyễn Ngọc Ngạn

Ca sĩ: Phần 13

Ca sĩ khác: Phần 01; Phần 02; Phần 03; Phần 04; Phần 05; Phần 06; Phần 07; Phần 08; Phần 09; Phần 10; Phần 11; Phần 12; Phần 14

"Việt Kiều" của nhà văn Nguyên Ngọc Ngạn. Truyện ngắn được thể hiện qua 2 giọng đọc tác giả và Hồng Đào...

danh sách bài hát của ca sĩ Phần 13