Nhớ Vợ Hiền

Tác giả: Cải Lương

Ca sĩ: Tiểu Long

Ca sĩ khác: Mạnh Quỳnh; Tuấn Anh

Tàu lá chuối xạt xào trong gió thoảng. Giọt mưa buồn rơi tí tách ngoài hiên. Bế con thơ mà dạ chẳng đặng yên. Lòng nhớ mãi bóng vợ hiền năm cũ. Vọng cổ. Câu 1:. Nghe tiếng mưa rơi mà cõi lòng tê tái, nhớ bạn tình.

danh sách bài hát của ca sĩ Tiểu Long