Nơi Phương Xa (Giờ Em Thế Nào)

Tác giả: Khắc Việt

Ca sĩ: Nguyễn Mai Đức Hoa

Ca sĩ khác: Khắc Việt; Phân Nhật Hùng

Có nắng chiều trên đường em đi không. Có mưa ướt trên đường em về. Có ai đón đưa em mỗi chiều. Như ngày xưa anh từng đón đưa. Có ai khóc những khi em buồn. Có ai hát những khi em vui. Có ai ôm em chuyện trò từng đêm. Có.

danh sách bài hát của ca sĩ Nguyễn Mai Đức Hoa