Nơi Phương Xa (Giờ Em Thế Nào)

Tác giả: Khắc Việt

Ca sĩ: Phân Nhật Hùng

Ca sĩ khác: Khắc Việt; Nguyễn Mai Đức Hoa

Có nắng chiều trên đường em đi không. Có mưa ướt trên đường em về. Có ai đón đưa em mỗi chiều. Như ngày xưa anh từng đón đưa. Có ai khóc những khi em buồn. Có ai hát những khi em vui. Có ai ôm em chuyện trò từng đêm. Có.

danh sách bài hát của ca sĩ Phân Nhật Hùng