Dựng Lại Quê Hương

Tác giả: Phạm Thế Mỹ

Ca sĩ: Miên Đức Thắng

Dựng lại quê hương ta! Dựng lại quê hương ta! Từng nụ hoa, từng đọt lá. Từng ụ rơm, từng đàn gà. Dựng lại quê hương ta! Dựng lại quê hương ta! Để cỏ khô thành ngọn lúa. Để trẻ thơ được cười đùa. Dựng lại quê hương ta! Dựng.

Hỡi Hồn Mẹ Việt Nam

Tác giả: Phạm Thế Mỹ

Ca sĩ: Miên Đức Thắng

Buổi chiều chim về núi. Tiếng hát gã lính già. Ngày hai buổi cơm no. Đời tươi như thế đó... Học máy bay, đỗ bộ. Học đánh phá núi rừng. Học đánh gậy nhổ cỏ. Làm tên lính Việt Nam... Báo đăng chúng ta chiến đấu.

Thị Trấn Đìu Hiu

Tác giả: Hoàng Thi Thơ

Ca sĩ: Miên Đức Thắng

Từ lâu mới về thi trấn quê hương. Lòng xao xuyến buồn nỗi nhớ niềm thương. Thương dòng sông vắng, rặng liễu làm thơ. Ngôi trường tường trắng tình ái vẩn vơ. Ôi tôi về. Thị trấn tuổi thơ. Thị trấn ngày xưa. Từ.

danh sách bài hát của ca sĩ Miên Đức Thắng