Bông Hồng Cài Áo (2015)

Tác giả: Nhạc Nguyễn Thanh Cảnh, thơ Thích Nhất Hạnh

Ca sỹ thể hiện: Xuân Phú; Diệu Hiền

Cài một hoa trắng thương tiếc Mẹ cõi vĩnh hằng. Còn Mẹ hôm nay bông hồng này cài áo em. Em ca hát đi Em sung sướng đi trong tình thương của Mẹ. Trong diễm phúc còn Mẹ kính yêu. Mẹ yêu như xôi nếp một Ngọt ngào như đường.

Đầu Cành Dương Liễu

Tác giả: Nhạc Võ Tá Hân, thơ Thích Nhất Hạnh

Ca sỹ thể hiện: Bích Hồng

Đầu cành dương liễu vương cam lộ. Một giọt mười phương rưới cũng vừa. Bao nhiêu trần lụy tiêu tan hết. Đàn tràng thanh tịnh ở ngay đây. Trí tuệ bừng lên đóa biện tài. Đứng yên trên sóng sạch trần ai. Cam lộ chữa lành.

Hoa Mặt Trời

Tác giả: Nhạc Võ Tá Hân, thơ Thích Nhất Hạnh

Ca sỹ thể hiện: Bảo Yến

Em đến đây, bằng đôi mắt hồn nhiên. Nhìn màu xanh của pháp thân hiển hiện. Dù thế giới tan tành. Nụ cười bông hoa cũng không hề tan biến. Chúng ta đã được gì hôm qua. Và sẽ mất gì sáng nay? Em đến đây. Theo ngón tay.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Thích Nhất Hạnh (thơ)