Cuộc Tình Đêm

Tác giả: Từ Huy

Ca sĩ: Tạ Nguyên Phúc

Ngồi trong đêm vắng nhìn lá rụng rơi. Ngồi im trong gió tóc cuốn tả tơi. Ngồi im trong đêm đêm buồn tịch lặng. Ngồi với cuộc đời đời chẳng gọi tên. Ngồi im tôi ngồi lặng im. Để nghe trong cuộc tình đêm. Nghe âm u.

Ngày Tháng Phiêu Bồng

Tác giả: Từ Huy

Ca sĩ: Tạ Nguyên Phúc

Này người yêu tôi ơi, đến đây ta là gió, đến đây ta là mây, vuợt trùng dương tung bay, ghé quê huơng rừng núi, lắng nghe chim rừng ca. Này người yêu tôi ơi, mình dìu qua muôn nơi, như kiếp sống du mục, một ngày rồi sẽ đến,

danh sách bài hát của ca sĩ Tạ Nguyên Phúc