Hát Cho Đôi Chim Quyên

Tác giả: Nguyễn Quyết Thắng & Nguyễn Minh Nữu

Ca sĩ: Ngọc Huy

Ca sĩ khác: Bạch Thảo & KimTuấn

Cuộc đời là chuổi lầm than buồn, mặt trời là bóng oan khiên. Loài người tìm đến trời thương nhớ, bồi hồi ngày tháng trích tiên. Đêm yêu u mê đêm mù lòa. Đêm mưa giông, đêm điên cuồng. Đêm thanh thiên thân quen giọt buồn.

Khúc Thu Sầu

Tác giả: Nhạc Đỗ Thất Kinh, lời Ngọc Hạnh

Ca sĩ: Ngọc Huy

Trời đã chớm giao mùa rồi chăng? Từng cơn gió thấm buốt vai mềm. Hạ phai nắng trên cành phượng vĩ. Hình như thu thấp thoáng đâu đây? Đã mấy thu qua nơi viễn xứ. Đếm nhánh rong buồn lãng đãng trôi. Giòng sông ly biệt còn.

danh sách bài hát của ca sĩ Ngọc Huy