Miền Hạnh Phúc (Thêm Một Lần Đau 3)

Tác giả: Đồng Thiên Đức

Ca sĩ: Đòan Khánh Dương

Ca sĩ khác: Đông Thiên Đức

Tình yêu là khổ đau, là hố sâu. Vùi chôn bao yêu thương thành khói mây. Từng đêm mang con tim đọa đày. Lê chân buồn cô đơn. Người đi về chốn xa, tìm gấm hoa. Bỏ quên bao đam mê mình đã trao, cười vui với sa hoa nơi.

danh sách bài hát của ca sĩ Đòan Khánh Dương