We Shall Overcome

Tác giả: Dân Ca Mỹ

Ca sĩ: Tề Dự

Ca sĩ khác: Chưa Biết; Bruce Springsteen

We shall over come We shall over come. We shall over come some day. Oh, deep in my heart I do believe, we shall over come some day. Ta tin sẽ thắng trong trận này. Ta tin sẽ thắng trong trận này. Sẽ có ngày hát câu.

danh sách bài hát của ca sĩ Tề Dự