We Shall Overcome

Tác giả: Dân Ca Mỹ

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết; Bruce Springsteen; Tề Dự

We shall over come We shall over come. We shall over come some day. Oh, deep in my heart I do believe, we shall over come some day. Ta tin sẽ thắng trong trận này. Ta tin sẽ thắng trong trận này. Sẽ có ngày hát câu.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Dân Ca Mỹ