Khi Tình Phai Dấu

Tác giả: Kỳ Phương

Ca sĩ: Trương Gia Long

Ca sĩ khác: Quang Vinh; Kỳ Phương

Khóc cho cuộc tình vừa tàn đêm trước. Khóc cho người vội vàng quay bước. Khóc cho tôi khóc cho vơi ưu tư muộn phiền. Tiếc chi cuộc tình thật nhiều gian dối. Trót yêu dại khờ thì đừng tiếc nuối, hãy quên đi, hãy quên mau.

danh sách bài hát của ca sĩ Trương Gia Long