Bóng Hạnh Phúc

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Huy MC & Rebeca Quỳnh Giao

Ca sĩ khác: Chưa Biết; Tiến Dũng

Are you alright , i miss you tonight. Tim anh đau nhói , hay tin em về với ai. Xưa tại anh vì anh anh đã sai lầm. Để em ra đi , giờ ôm ghì nỗi nhớ. Cô đơn trống vắng , em ơi nào có hay. Cho ngày đêm , từng đêm anh vẫn.

danh sách bài hát của ca sĩ Rebeca Quỳnh Giao