Only Time

Tác giả: Nhạc Ngoại

Ca sĩ: Enya

Ca sĩ khác: 12 Girls Band

Who can say where the road goes, where the day flows. Only time... And who can say if your love grows, as your heart chose. Only time... Dee dah dah dah. Dee dah dah. Dee dah dah ooh. Dee dah dah doh dah. Dee dah dah.

danh sách bài hát của ca sĩ Enya