Trăng Rụng Xuống Cầu

Tác giả: Hoàng Thi Thơ

Ca sĩ: Tuấn Cương & Tuyết Loan

Ca sĩ khác: Ngọc Hiền & Thiên Hùng; Tuấn Vũ & Phương Hồng Quế; Tuấn Vũ; Thanh Tuyền; Trường Vũ & Như Quỳnh; Thanh Tuyền & Hoài Nam; Sơn Tuyền; Mạnh Đình & Mỹ Huyền; Hương Lan & Thái Châu; Mỹ Châu; Nguyễn Hữu Thiết & Ngọc Cẩm; Sơn Ca & Bùi Thiện; Thanh Huyền & Duy Khánh; Tuấn Vũ & Sơn Ca

Đêm nay bao con thuyền về đâu xuôi mái. Ai ca dưới trăng ngà gần xa vắn dài. Mái chèo khoan thai, trên sông hai màu. Con thuyền về đâu ô hay! Sao trăng rụng xuống cầu? Vì đâu, ô hay, sao trăng rụng xuống cầu. Đêm.

danh sách bài hát của ca sĩ Tuyết Loan