Giác Ngộ

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Sư Cô Chúc Hiếu

Ca sĩ khác: Diệu Hiền

Một thời xa xưa bên xứ Ca-Tỳ-La. Hoàng hậu Ma-Da đặng sanh thái tử. Lòng người hân hoan cùng cất cao tiếng cười. Dưới ánh đèn hoa và muôn sắc huy hoàng. Rồi thời gian qua thái tử Tất Đạt Đa. Một thời thông mình thể chất.