Xâu Chuỗi Bồ Đề

Tác giả: Đăng Được

Ca sĩ: Bé Thủy Vy

Ca sĩ khác: Chế Thanh

Mẹ mua cho con xâu chuỗi. Con đeo trên tay không rời. Mẹ mua cho con xâu chuỗi. Cho con phát tâm bồ đề. Xâu chuỗi tròn như ánh hào quang. Cho con vui trong vòng đạo Phật. Xâu chuỗi lần mỗi tối bình yên. Cho sớm mai lớn.

danh sách bài hát của ca sĩ Bé Thủy Vy