Xâu Chuỗi Bồ Đề

Tác giả: Đăng Được

Ca sỹ thể hiện: Bé Thủy Vy; Chế Thanh

Mẹ mua cho con xâu chuỗi. Con đeo trên tay không rời. Mẹ mua cho con xâu chuỗi. Cho con phát tâm bồ đề. Xâu chuỗi tròn như ánh hào quang. Cho con vui trong vòng đạo Phật. Xâu chuỗi lần mỗi tối bình yên. Cho sớm mai lớn.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Đăng Được