Đôi Khi Không Phải Là Tình Yêu

Tác giả: Yên Lam

Ca sĩ: Nguyên Linh

Ngày mình yêu nhau là đúng lúc xa rời nhau. Vừa chợt nhận ra là đúng lúc em lìa xa. Cuộc đời thật buồn khi chất chứa bao niềm đau. Đừng buồn làm gì vì số kiếp không hợp nhau. Ngày mình yêu nhau em cố giấu không nhận ra.

danh sách bài hát của ca sĩ Nguyên Linh