Giọt Cafe Thảo Quyên

Tác giả: MINH TRI & MAI THESAM

Ca sĩ: MINH TRI

GIOT CAFE THẢO QUYÊN. Nhạc MINH TRÍ. Lời MAI THESAM. Anh giọt cà phê đắng THẢO QUYÊN. Em hạt đường chưa tan. Muỗng khua vòng đáy tách. Khuấy tình ta trăm năm. Anh.

Tình Ơi Hãy Ngủ Đi

Tác giả: Nhạc Minh Trí, thơ Ngô Quang Phúc

Ca sĩ: MINH TRI

Mai em đi rồi xa vời lối cũ. Trả lại cho đời kỷ niệm không mai. Đêm nhớ môi ai đêm nằm khóc nhớ. Ngày nhớ mắt ai hồn thoát thân hoài. Khi em trở về đường xưa khép lại. Thân xác ngày nào gởi lại mộ bia. Em nhớ đến ta em.

danh sách bài hát của ca sĩ MINH TRI