Giọt Cafe Thảo Quyên

Tác giả: MINH TRI & MAI THESAM

Ca sỹ thể hiện: MINH TRI

GIOT CAFE THẢO QUYÊN. Nhạc MINH TRÍ. Lời MAI THESAM. Anh giọt cà phê đắng THẢO QUYÊN. Em hạt đường chưa tan. Muỗng khua vòng đáy tách. Khuấy tình ta trăm năm. Anh.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ MAI THESAM