Tuổi Trẻ Tâm Lành

Tác giả: Vũ Ngọc Toản

Ca sĩ: Bá Thắng & HÒA HIỆP & THẾ THÀNH

Ca sĩ khác: Tú Linh & NGUYỄN DỨC

Tuổi trẻ em như bình minh, một trời tươi sáng. Tuổi trẻ em như dòng sông, tưới mát khô cạn. Lòng vui sướng, buổi sáng nay em về. Với khóa tu mùa hè. Về đây, bên nhau cho cơn buồn tan. Thấy tâm thênh than bình an. Vửng tin.

danh sách bài hát của ca sĩ THẾ THÀNH