Bèo Dạt Mây Trôi (Bèo Giạt Mây Trôi)

Tác giả: Dân Ca Bắc Bộ

Ca sĩ: Anh Khang_Quang Thắng

Ca sĩ khác: Ái Vân; Thu Hiền; Akira Phan; Mỹ Tâm; Hạ Vy

Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi, anh ơi, em vẫn đợi... í i ì... bèo dạt. Mây í i ì... trôi, chim sa, tang tính tình... í i ì..., cao vời. Ngậm một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ. Sao chẳng thấy anh... Một.

Đi Học

Tác giả: Nhạc Bùi Đình Thảo, thơ Hoàng Minh Chính

Ca sĩ: Anh Khang_Quang Thắng

Ca sĩ khác: Bé Xuân Mai

Hương rừng thơm đồi vắng. Nước suối trong thầm thì. Cọ xòe ô che nắng. Râm mát đường em đi. Hôm qua em tới trường. Mẹ dắt tay từng bước. Hôm nay mẹ lên nương. Một mình em đến lớp. Chim đùa theo trong lá. Cá dưới.

danh sách bài hát của ca sĩ Anh Khang_Quang Thắng