Bèo Dạt Mây Trôi (Bèo Giạt Mây Trôi)

Tác giả: Dân Ca Bắc Bộ

Ca sỹ thể hiện: Yến Khoa; La Sương Sương; Hồng Vân; Giang Hồng Ngọc; Sơn Ca; Bảo Thiên; Anh Thơ; Thu Hiền; Ái Vân; Akira Phan; Mỹ Tâm; Hạ Vy; Anh Khang_Quang Thắng

Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi, anh ơi, em vẫn đợi... í i ì... bèo dạt. Mây í i ì... trôi, chim sa, tang tính tình... í i ì..., cao vời. Ngậm một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ. Sao chẳng thấy anh... Một.

Trống Chuông

Tác giả: Dân Ca Bắc Bộ & Lời Thầy Pháp Hòa

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Vào chùa có trống có chuông. Khen ai khéo thỉnh. Ố mấy hay mà hay ghê (2 lần). Làm người nghe lòng thanh thoát (2 lần). Ố mấy tịnh, tịnh, tịnh tâm. Ố mấy đi tìm chẳng có nơi đâu, chỉ tìm có ở chùa mà thôi (2.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Dân Ca Bắc Bộ