Tôi Nhớ Tên Anh (Tôi Nhớ Tên Em)

Tác giả: Hoàng Thi Thơ

Ca sĩ: Cali Moon

Ca sĩ khác: Mỹ Huyền; Ngọc Anh Vi; Trish Thùy Trang

Tôi viết tên anh trên lá trên hoa. Tôi viết tên anh trong trái tim tôi. Tôi viết tên anh trên đá, trên vôi. Tôi viết tên anh ngập nẻo đường đi ngàn lối. Tôi viết tên anh trên gấm, trên nhung. Tôi viết tên anh.

Tình Lính

Tác giả: Y Vân

Ca sĩ: Cali Moon

Ca sĩ khác: Quốc Thái; Trish Thùy Trang

Anh là lính đa tình. Tình non sông rất nặng. Tình hải hồ ôm mộng. Tình vũ trụ ngát xanh. Và mối tình sống êm đềm. Là tình riêng trong lòng. Anh yêu em. Có lúc muốn lấy hoa rừng. Anh gửi về em thêu áo. Cà ngàn vì.