Bật Khóc

Tác giả: B.Sily

Ca sĩ: Justa Tee & B.Sily

I see ya cry…cry…cry…cry yea baby…. I see ya cry…cry…cry…cry yea baby…. Chiều hôm ấy lúc anh vội quay lưng đi. Nơi cuối góc phố, có bước chân ai buồn tênh. Nhặt theo vết dấu nơi hoàng hôn đang phai. Giọt nắng.

danh sách bài hát của ca sĩ B.Sily