Lặng Nhìn Ta Thôi

Tác giả: Diệu Hương

Ca sĩ: KDo_965@air12

Ca sĩ khác: Don Hồ; Quang Dũng; Quang Tuấn; HKL

Về trong nỗi nhớ một đời. Từ ngày mang tiếng hát dâng cho người. Hát trên những cung sầu. Hát lên những mùa xuân. Mang đầy niềm hương phấn. Từ đây phút ấy xa rồi. Còn tràn dâng ước muốn như réo mời. Ðã qua biết bao.

danh sách bài hát của ca sĩ KDo_965@air12