Em - Đánh Mất

Tác giả: Mr. Siro & Gia Đoàn

Ca sĩ: 2B Band

Này em có thấu anh đang mỏi mệt ngần ấy năm. Một giây anh vẫn không ngừng nhớ em. Từ lâu con phố anh ngồi chỉ còn rêu phong cạnh bên. Và anh biết sẽ không thể. Được nghe tiếng bước em về. Tại sao đã có em trong đời mà để mất.

danh sách bài hát của ca sĩ 2B Band