Hương Vị Giải Thoát

Tác giả: Tịnh Hải

Ca sĩ: QUANG THẠCH

Ca sĩ khác: Thanh Ngọc

Trên đường ta bước đi gian nan không ngại chi. Mang niềm vui đến cho muôn loài trong từ bi. Mọi loài cần giải thoát qua khổ đau triền miên. Làm người ta trông thấy sao nỡ quay mặt đi. Mang niềm vui phóng sanh qua bao con.

danh sách bài hát của ca sĩ QUANG THẠCH