Tạ Ơn Từ Phụ

Tác giả: CHÂU THANH

Ca sĩ: DƯƠNG CẨM LYNH-LÊ PHƯƠNG

Ca sĩ khác: Châu Thanh & Ngọc Huyền Châu

Tạ thâm ân Thế Tôn đạo màu ban truyền. Vì chúng sanh ở nơi ta bà thảm sầu. Đời mạt pháp biết bao điêu tàn khôn lường. Cuồng phong bão giông khắp nơi lầm than. Ngài khuyên tu thoát qua kiếp người luân hồi. Đừng sân si để.

danh sách bài hát của ca sĩ DƯƠNG CẨM LYNH-LÊ PHƯƠNG