Duyên Dáng Áo Lam

Tác giả: Vũ Ngọc Toản

Ca sĩ: NGỌC TIÊN

Ca sĩ khác: KIM THƯ; Phương Thùy; Tú Anh; Thùy Trang; Chế Thanh

Thân thương chiếc áo màu lam. Mặc vào người thấy tánh tham tan dần. An nhiên đang đến thật gần. Tham si sân hận lần lần ra đi. Ngôi chùa đầm ấm khắc ghi. Thiện duyên đã đến con đi về chùa. Thầy hiền, bạn tốt thi đua. Đêm.