Tháng Chạp

Tác giả: Nhạc La Tuấn Dzũng, thơ Lý Thưa Nghiệp

Ca sĩ: Bưu Trung

Tháng chạp Mẹ già như lúa chín. Thơm ngát con sông ở quê nhà. Mai ta bỏ lại đời phiêu bạt. Lạy Mẹ con về với nắng hoa. Tháng chạp Mẹ già như hoa nở. Với tiếng chuông vang tận đáy lòng. Nghìn năm ai vẫn hoài trăn trở. Cố.

danh sách bài hát của ca sĩ Bưu Trung