Thoát Vòng Sanh Tử

Tác giả: La Tuấn Dzũng

Ca sĩ: Ngọc Cường

Ca sĩ khác: Ân Thiên Vỹ; Huỳnh Nhật Thanh; Hoàng Minh Đăng; Huỳnh Tuấn Sang; Beat Chuẩn Am (beat karaoke); Ngọc Sơn; Nguyễn Đức; Xuân Phú; Hoàng Duy; Hùng Thanh; Duy Thanh

Nhìn để thấy, ngẫm mà suy. Sanh già bệnh tật chết nằm không yên. Yêu thương chuốc lấy ưu phiền. Sinh ly tử biệt đôi đường. Trần gian âm cảnh suối ngàn ngăn đôi. Oán thù, ganh ghét, đời nhiều trái ngang. Gia can suy đồi.

danh sách bài hát của ca sĩ Ngọc Cường